Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, możesz skorzystać, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień przysługujących od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej okres, w którym konsument może zgłosić niezgodność towaru z umową obejmuje 24 miesiące od dnia zakupu.

W przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową bądź woli konsumenta skorzystania z udzielonej gwarancji, klient zobowiązany jest, by poinformować sprzedawcę o zaistniałej niezgodności nie później niż w ciągu 2 miesięcy od momentu, w którym towar wykazał wadliwość.

Wraz z wadliwym towarem klient powinien przedstawić sprzedawcy podstawowe informacje do jej rozpatrzenia:
  • datę zakupu (wraz z dokumentem go potwierdzającym),
  • datę zgłoszenia,
  • określenie sprzedawcy i kupującego,
  • określenie towaru, który reklamujemy oraz opisanie niezgodności (wad)
  • roszczenia (np. naprawę towaru czy wymianę na nowy)
  • określenie preferowanej formy kontaktu w sprawie rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować się do reklamacji złożonej przez konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, zgłoszenie reklamacyjne otrzymano. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

WAŻNE:
Odbierając przesyłkę z zamówieniem, należy sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody dostarczony do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

ZWROTY:
Konsumenci korzystający z usług sklepu Shop Dent Wojciech Madej mają prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego zakupienia, ale tylko w wypadku, gdy towar nie został naruszony.

ADRES WYSYŁKI REKLAMOWANEGO TOWARU:
SHOP DENT - DZIAŁ REKLAMACJI
ul. Bodycha 97 hala 4
05-816 Reguły

Przewijaj