spadental.pl

spadental- uroda, zdrowie

wychowanie dziecka
Dziecko

Wychowanie dziecka to zadanie dla rodziców

Istnieje wiele metod stosowanych przy wychowywaniu dzieci. Jedne są bardziej doskonałe a inne niekoniecznie. Niedobre są te, które polegają na karaniu dziecka za jego przewinienia, bo wtedy dziecko jest zalęknione, co wpływa negatywnie na jego psychikę. Niedobrym sposobem jest też nagradzanie dziecka na zasadzie przekupstwa, czyli płacenia mu za osiągnięcia lub za zrobienie czegoś dobrego. Jedno jest pewne, że ile kultur i ile rodzin, to tyle sposobów na wychowanie dziecka. I choć wielu rodziców czyta dużo mądrych książek o wychowaniu, ogląda programy telewizyjne i czyta fora internetowe dotyczące metod stosowanych przy wychowaniu dziecka, to jednak czasem mimo wiedzy i mimo szczerych chęci nie daje się osiągnąć zamierzonego celu. Bo dziecko jest oporne i nic, albo niewiele do niego dociera. Gdyż często wiele do powiedzenia mają geny, a gdy dziecko jest starsze także środowisko rówieśnicze. Poza tym nie każda metoda działa na każde dziecko jednakowo.

Bo ludzie różnią się pomiędzy sobą już od urodzenia

Mówi się, że wychowanie dziecka to całokształt wpływów wychowawczych rodziców mających na celu ukształtowanie młodego człowieka nie tylko pod względem fizycznym, lecz również pod względem umysłowym i moralnym. Na wychowanie dziecka wpływają też wszelkie zjawiska społeczne, które otaczają dziecko. Wszystko co otacza dziecko i wszystko co spotyka dziecko kształtuje osobowość małego człowieka. Jak i każde postępowanie rodziców względem dziecka, względem siebie i względem środowiska oddziałuje na dziecko i prowadzi do wykształcenia się określonych cech i uzyskania pożądanych efektów.

Wychowanie dziecka

Ogólnie można pokusić się o stwierdzenie, że nie ma idealnego sposobu na dobre i właściwe wychowanie dziecka. Lecz istnieją metody, które mogą pomóc wychować szczęśliwe dziecko, które wyrośnie na dobrego i wartościowego człowieka. Bardzo ważną metodą jest osobisty przykład rodziców, czyli stworzenie właściwego wzoru postępowania, który dziecko zacznie sobie przyswajać. Dla małego dziecka rodzice są najważniejsi i to oni są pierwszymi nauczycielami i pierwszym wzorem dla swoich dzieci. Równie ważną metodą jest także stała obecność rodziców w życiu dziecka. Ich miłość, zainteresowanie dzieckiem, stworzenie dla dziecka bezpiecznego i ciepłego domu, w którym rodzina potrafi rozmawiać ze sobą o wszystkim, co ich dotyczy. Ważne są również warunki ekonomiczne, lecz nie tak ważne, jak te wyżej wspomniane. Gdy dziecko idzie do szkoły część wychowania przejmuje szkoła, lecz nigdy szkoła nie zastąpi rodziców, o czym wielu rodziców i opiekunów zapomina.